Jun 8, 2009

Ngoh Dik Wooi Yik Bat Si Ngoh Dik

Totally fell in love with this song
Ngoh Dik Wooi Yik Bat Si Ngoh Dik
Wo de hui yi bu shi wo de
by Hai Ming Wei/Hoi Ming Wai Ft Vincy Chan Weng Yi/Yong Er


Pink : Girl
Purple : Guy
Green : Both

SEUNG SAM DIK JUNG WOOI YAM SING, FOOI SAM DIK JUNG WOOI YUNG HEI LIK, JEUNG JUI HO DIK GWOH HUI, JEUNG JUI DOH DIK SAI SUI, SOH DO SUK YUE NEI DIK NGAAN JING
SAT LUEN DIK BAT GAU NOI SING, SAT LUEN DIK BAT SUN SI JUE DING, YUE JUI HAK DIK SAI GAAI, YUE JUI GWONG DIK SAAT NA, GAM DO SUK YUE NEI DIK HEI SIK

JIK SI HAN DOH YAT HEI GWOH DIK, SEUNG HEI DIK TUNG TUNG NEI DIK, WAI JEUK SI LONG MAAN DIK OI CHING
TUNG TUNG DO HOH JOI GIN, DAAN SING NOK HOH JOI TING

SAM MOH HOH BAT BIN SIK, OH BABY, DONG MAAN YUE NEI GEI JUE PO GUNG YING, GAM MAAN PIN PIN SEUNG HEI FUNG DIK CHING GING
WOOI YIK BAT JOI SAU JAI YUE NGOH, NGOH SING YING
WOOI YIK YA HUI NEI DIK, DONG MAAN YUE NEI GEI JUE LAU SUI SING, GAM MAAN JAAM JOI DAAI DEI JI GEI KING TING
NAAN DO SUNG BIT NEI, WOOI TAU JUNG SI KIN SING, SUI NANG GWAAI NGOH, JUNG SI TAAI GAM SING

SAT LUEN DIK DO YAU DOH SING, SAT LUEN DIK DO GEI JUE YEUK DING
DONG LEI SEUNG DIK SAI GAAI, DONG LEI SEUNG DIK SAAT NA, YAN OI, MO FAN NEI DIK NGOH DIK
JIK SI HAN DOH YAT HEI GWOH DIK, SEUNG HEI DIK TUNG TUNG NEI DIK, WAI JEUK SI LONG MAAN DIK OI CHING
TUNG TUNG DO HOH JOI GIN, DAAN SING NOK HOH JOI TING

SAM MOH HOH BAT BIN SIK, OH BABY, DONG MAAN YUE NEI GEI JUE PO GUNG YING, GAM MAAN PIN PIN SEUNG HEI FUNG DIK CHING GING
WOOI YIK BAT JOI SAU JAI YUE NGOH, NGOH SING YING
WOOI YIK YA HUI NEI DIK, DONG MAAN YUE NEI GEI JUE LAU SUI SING, GAM MAAN JAAM JOI DAAI DEI JI GEI KING TING
NAAN DO SUNG BIT NEI, WOOI TAU JUNG SI KIN SING, SUI NANG GWAAI NGOH, JUNG SI TAAI GAM SING

DONG MAAN YUE NEI GEI JUE PO GUNG YING, GAM MAAN PIN PIN SEUNG HEI FUNG DIK CHING GING
WOOI YIK BAT JOI SAU JAI YUE NGOH, NGOH SING YING, WOOI YIK YA HUI NEI DIK
DONG MAAN YUE NEI GEI JUE LAU SUI SING, GAM MAAN JAAM JOI DAAI DEI JI GEI KING TING
NAAN DO SUNG BIT NEI, WOOI TAU JUNG SI KIN SING
SUI NANG GWAAI NGOH, JUNG SI TAAI GAM SING
No comments: